Att starta ett svenskt aktiebolag

För många verksamheter är aktiebolag den mest lämpliga företagsformen, och att starta ett aktiebolag i Sverige är varken särskilt dyrt eller krångligt.

Sju steg för dig som vill starta ett aktiebolag

Steg 1: Fatta beslut om att aktiebolaget ska startas, upprätta aktiebolagets stiftelseurkund och upprätta en bolagsordning för aktiebolaget.

Steg 2: Teckna och betala för aktierna i aktiebolaget.

Steg 3: Kontakta en bank för att ordna med bankintyg och eventuella andra dokument som behövs för ditt aktiebolag.

Steg 4: Skriv under stiftelseurkunden.

Steg 5: Anmäl aktiebolaget till Bolagsverket och betala avgiften. (Efter att stiftelseurkunden har upprättats har man sex månader på sig att anmäla aktiebolaget till Bolagsverket.)

Steg 6: När Bolagsverket har registrerat aktiebolaget ska Bolagsverket utfärda ett organisationsnummer för aktiebolaget. Det är först nu som aktiebolaget är en juridisk person.

Steg 7: Inom fyra veckor efter registreringen måste verklig huvudman för aktiebolaget anmälas till Bolagsverket.

Frågor och svar om att starta ett aktiebolag

Vad är en stiftelseurkund för ett aktiebolag?

Stiftelseurkunden är ett dokument som innehåller viktig information om aktiebolaget, bland annat hur många aktier varje stiftare (grundare av aktiebolaget) tecknar sig för, hur mycket som ska betalas per aktie och vilka som ska sitta i styrelsen.

Mer information om vad stiftelseurkunden ska innehålla hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/startaaktiebolag/stiftelseurkundforaktiebolag.481.html

Vad är en bolagsordning för ett aktiebolag?

Bolagsordningen är en samling regler som antas för aktiebolaget. Bolagsordningen innehåller bland annat information om aktiebolagets verksamhet, aktiebolagets namn och aktiebolagets säte.

Mer information om vad bolagsordningen ska och kan innehålla hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/startaaktiebolag/bolagsordningforaktiebolag.483.html

Vad menas med att teckna aktier?

Den eller de som grundar aktiebolaget kan teckna aktier i det. Detta innebär att de köper aktier i bolaget. Aktierna betalas med pengar eller med så kallad apportegendom. Om de betalas med pengar ska pengarna sättas in på ett särskilt konto i banken.

Hur många aktier var och en av grundarna förbinder sig att köpa ska anges i stiftelseurkunden för aktiebolaget. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen.

Viktigt: Det finns inte något krav på att samtliga stiftare också tecknar aktier i aktiebolaget. Man kan alltså vara medgrundare till ett aktiebolag utan att köpa aktier i det.

Varför måste jag skicka ett bankintyg till Bolagsverket?

Bankintyget är ett dokument som utfärdas en bank och intygar att aktiekapitalet är inbetalt.

Om du använder Bolagsverkets e-tjänst för att starta aktiebolaget skickar du inte in något fysiskt pappersdokument, utan banken ska lämna bankintyget direkt i e-tjänsten.

Hur stort aktiekapital krävs?

Nu för tiden krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag.

För att publikt aktiebolag (ett aktiebolag där aktierna är börsnoterade) krävs minst 500 000 konor i aktiekapital.

Vad menas med verklig huvudman?

Alla aktiebolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. När ett nytt aktiebolag har registrerats har man fyra veckor på sig att göra denna anmälan.

Men vad menas egentligen med ”verklig huvudman”? Den verkliga huvudmannen är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Mer information om hur du kommer fram till vem eller vilka som är verkliga huvudmän för aktiebolaget hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/omverklighuvudmaniaktiebolag.811.html

Där finns också information om som rör fall där ett akteibolag inte har någon verklig huvudman, och fall där det inte går att avgöra om det finns någon verklig huvudman eller ej. Det är också viktigt att ta en titt på reglerna för närstående, eftersom det är vanligt att ett privat aktiebolag ägs eller kontrolleras av flera närstående personer som tillsammans till exempel äger många aktier.