Starta handelsbolag

Ett handelsbolag är en bolagsform som måste ha minst två delägare. Du kan alltså inte starta ett handelsbolag själv. Vill du äga och driva verksamhet själv kan du till exempel ta en titt på reglerna för enskild näringsverksamhet och aktiebolag istället.

Ett handelsbolag är en juridisk person, men den här bolagsformen ger inte samma höga nivå av separation och skydd för delägarna som ett aktiebolag. Handelsbolaget är en juridisk person och har ett eget organisationsnummer. Det kan teckna avtal, äga saker i eget namn och vara part i rättegångar. Trots detta är det delägarna själva som ska betala skatt när företaget går med vinst, och delägarna är personligt ansvariga för handelsbolagets skulder om handelsbolaget självt inte kan betala dem. Om du vill vara delägare i ett handelsbolag men inte ta denna obegränsade form av ansvar, titta på reglerna för kommanditbolag.

Såhär startar man ett handelsbolag

Steg 1: Delägarna (vilka kallas bolagsmän) avtalar om att tillsammans driva näringsverksamhet i bolagsform.

Både muntliga och skriftliga avtal gäller rent juridiskt, men ett skriftligt avtal underskrivet av samtliga bolagsmän är mer praktiskt ur bevishänseende om det skulle uppstå någon oklarthet om vad bolagsmännen kommit överens om. Avtalet ska inte skickas in till Bolagsverket.

Steg 2: Anmäl till Bolagsverket att ni vill starta ett handelsbolag.

Steg 3: Bolagsverket registrerar handelsbolaget. (Eller begär in kompletterande uppgifter, för att därefter registrera handelsbolaget.) Bolagsverket utfärdar i samband med detta ett registreringsbevis och handelsbolaget tilldelas ett organisationsnummer. Bolagsverket kommer också att skicka ut underrrättelser till varje person som registrerats som bolagsman för handelsbolaget. Dessa underrättelser skickas till respektive persons folkbokföringsadress.

Steg 4: Verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverket inom 4 veckor. Mer information om vad detta innebär hittar du hos Bolagsverket. https://www.bolagsverket.se/foretag/handelsbolag/omverklighuvudmanihandelsbolag.905.html

Kortfattat så är verklig huvudman den eller de personer (fysiska eller juridiska) som ytterst äger eller kontrollerar handelsbolaget, eller som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Om namnet på handelsbolaget

Det är vid registreringen hos Bolagsverket som handelsbolaget får sitt skyddade namn. Namnet är endast skyddat i det län där handelsbolaget är registrerat. Vill man ha dett skyddat i fler län går det att ordna hos Bolagsverket, men man måste betala en extra avgift för varje ytterligare län.

Övrigt

Att äga och driva en verksamhet handlar om mer än att bara starta verksamheten. Innan du sätter igång, säkerställt att du vet vad som gäller för tillexempel anmälan som arbetsgivare hos Skatteverket. Du kan också behöva särskilda tillstånd för verksamheten beroende på dess art, till exempel tillstånd som rör livsmedelshantering eller annordning av evenemang. Se även registret mot penningtvätt.