Företagslån

Det är vanligt att företag behöver låna pengar, både när de är nystartade och efter att de etablerat sig. Ett nystartat företag behöver vanligen göra olika inköp och investeringar för att komma igång, och det kan ta tid innan pengarna börjar komma in. Ett etablerat företag kan behöva lån för att utöka verksamheten, ändra inriktning, hänga med i utveckligen eller klara sig igenom en tillfällig svacka. Det är också vanligt att företag lånar pengar för att köpa upp andra företag och verksamheter.

När ett företag behöver låna pengar är förtsta steget därför att titta på exakt vad pengarna behövs till, och sedan försöka hitta det lån som är optimalt för det behovet, storleken på lånet, önskad återbetalningstid, eventuella säkerheter, osv.

Allmänna frågor och svar om företagslån i Sverige

Viken bolagsform är bäst?

När man är i behov av ett företagslån så är utbudet av tillgängliga lån allra störst för aktiebolag. Det betyder inte att det är omöjligt för andra bolagsformer att låna pengar, men vissa långivare lånar endast ut till aktiebolag, så utbudet är mer begränsat för enskilda näringsverksamheter, handelsbolag, etcetera.

Hur stort måste ett företag vara för att få låna pengar, och hur mäts ett företags storlek?

Det beror på vilken långivare du vänder dig till, så det kan löna sig att leta runt.

De flesta (men inte alla) långivare bedömer ett företags storlek baserat på omsättning, och ligger företagets omsättning under en viss nivå är innebär det automatiskt att en låneansökan kommer att avslås. Detta innebär dock inte att alla låneansökning för företag som ligger över den nivån godtas, utan det görs i princip alltid en bedömning som tar fler faktorer i beaktande när ett företag har uppfyllt grundkravet på tillräckligt stor omsättning.

I Sverige är det många långivare som har satt omsättningskravet till 600 000 kronor per år, men det finns också gott om exempel på långivare som har lägre krav – eller högre.

Mitt företag har inte någon omsättning ännu – kan jag låna pengar ändå?

Ja, det finns företagslån som är avseedda för nystartade företag, så kallade uppstartslån.

Eftersom långivaren i den här situationen inte kan titta på äldre dokument om företaget för att bilda sig en uppfattning om till exempel omsättning, återbetalningsförmåga och hur ekonomin sköts måste långivaren försöka göra sin bedömning baserat på andra faktorer.

Det är ganska vanligt att långivare kräver att en eller flera av företagets ägare går i personlig borgen för lånet. Ett annat krav kan vara att samtliga ägare ska vara bosatta i Sverige eller inom EU.

Hur länge ett företag anses vara ”nystartat” varierar, men redan efter att verksamheten har varit igång ett halvår brukar det börja att bli lite lättare att få ett vanligt företagslån, eftersom det nu finns siffror att visa rörande verksamheten och dess ekonomiska realiteter.

Tips! Om du har planer på att starta ett företag, glöm inte bort att det finns en hel del stöd och råd att få utöver finansieringsfrågan. Det finns flera statliga myndigheter och andra offentliga verksamheter som kan vara till nytta och som ger kostnadsfri rådgivning. I många kommuner finns ett nyföretagarcentrum som kan vara en bra första anhalt.

Finns det smålån för företag?

Ja, det finns det. Ett vanligt missförstånd är att företagslån alltid rör sig om stora belopp med långa avbetalningstider. I själva verket finns det långivare som beviljar små och medelstora företagslån. Ska du starta upp en liten verksamhet och behöver till exempel 20 000 kronor till en bra dator kan det alltså finnas möjlighet att låna dessa pengar i form av ett företagslån.

Hjälp! Mitt företag behöver pengar direkt! Finns det snabblån för företag?

Hur lång tid det tar för en genomsnittlig långivare att granska en låneansökan, fatta beslut och sedan faktiskt betala ut det beviljade beloppet varierar enormt, och slumpmässiga faktorer kan också spela in – till exempel kan du få vänta extra länge om det av någon anledning kom in ovanligt många låneansökningar strax innan din. Det är därför bra att försöka planera i god tid så att man hinner få in sin ansökan innan det börjar brinna i knutarna.

Ibland händer det dock saker i en verksamhet som gör att man plötsligt behöver ett lån och att eventuella befintliga kontokrediter inte räcker till. Det finns långivare som erbjuder snabba blancolån (lån utan säkerhet) till företag i sådana situationer. De tar emot låneansökningar online och behandlar dem snabbt. Blir ansökan godkänd betalas pengarna ut inom 24-36 timmar efter att låneerbjudandet signerats.

Den här typen av snabba företagslån brukar kännetecknas av:

 1. Lånebeloppet är förhållandevis litet.
 2. Det får inte vara ett komplicerat lån, till exempel ett lån där företagets egendom ska ställas som säkerhet för lånet eller där en fastighet ska sättas i pant.
 3. Räntan brukar vara medelhög eller hög, och återbetalningstiden kort.

Frågor och svar om smålån (mikrolån) för företag

Vad menas med mikrolån för företag?

Det beror på sammanhanget och vem du frågar. Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad ett microlån (även stavat mikrolån) är, mer än att det är ett extra litet lån. När man talar om microlån för privatpersoner i Sverige rör dig sig ofta om lån på några tusenlappar, medan microlån till företag brukar vara större än så. Hos Almi Företagspartner räknas till exempel ett företagslån som understiger 200 000 kronor som ett microföretagslån.

Förr kunde det vara knepigt att beviljas ett microföretagslån, eftersom många av storbankerna var mer sugna på att låna ut stora belopp till någon med storslagna planer än små belopp till någon som ville få igång en liten blygsam verksamhet. Numera har det blivit bättre på den punkten, och det finns en hel del långivare att välja mellan när man behöver ett litet företagslån – oavsett om det rör sig om ett litet uppstartslån eller ett litet lån för en mer etablerad verksamhet.

Kan ett nytt företag beviljas ett mikrolån?

Ja, det finns långivare som erbjuder små lån åt företag som befinner sig i uppstartsfasen.

Vad menas med kontokredit för företag?

Det är vanligt att företag har en kontokredit hos sin bank. Med en kontokredit blir företaget beviljat ett visst lånebelopp i förväg, till exempel 200 000 kronor, men kan utnyttja hur liten del av det som helst. Behöver man till exempel ett tillfälligt tillskott av kontanter i företagets kassa i väntan på att en kund ska betala en större faktura kan företaget till exempel låna 25 000 kronor ur sin kredit, istället för att låna hela beloppet på 200 000 kronor. Räntekostnaden beräknas baserat på hur stort belopp som är utlånat, så det finns incitament att inte låna mer än nödvändigt.

Att ordna med en kontokredit för företaget kan göra att man slipper ansöka om diverse smålån för att klara sig över tuffa perioder eller göra en mindre nyinvestering – man använder den befintliga kontokrediten istället för att ansöka om ett nytt lån varje gång.

Krävs det säkerhet för microlån för företag?

Nej, inte alltid, det finns långivare som erbjuder företagsmicrolån utan krav på säkerhet – ett så kallat blancolån. Värt att tänka på är att blancolån vanligen ställer ännu högre krav på att låntagaren ska bedömas ha mycket god återbetalningsförmåga. Långivaren tar ju en större risk genom att låna ut pengar utan säkerhet.

Vad menas med amorteringsfri period?

Om ditt företag behöver låna pengar för att komma igång, göra en viktig nyinvestering eller klara sig igenom en tuff ekonomisk period kan det vara svårt att omedelbart börja betala av lånet. En nystartat verksamhet kämpar med att etablera sig, nyinvesteringen har kanske inte börjat ge någon rejäl avkastning ännu och den tuffa ekonomiska perioden är inte över. Därför finns det långivare som, under vissa förutsättning, erbjuder små företagslån där man initialt bara betalar ränta varje månad. Man amorterar alltså inte ned lånet under den här perioden. När den perioden är över måste man dock börja betala både ränta och amortering varje månad. Huruvida detta är en bra lösning eller ej beror på omständigheterna.

Frågor och svar om företagslån från statliga Almi Företagspartner AB

En av de mest välkända långivarna bland svenska företag är Almi Företagspartner AB, ett statligt ägt bolag som erbjuder både företagslån och rådgivning. Det är vanligt att man inte får låna hela det belopp man behöver från Almi, utan även behöver ordna fram pengar från andra kanaler.

Ett av syftena med Almi är ett hjälpa svenska företag att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet.

Vilka typer av företagslån erbjuder Almi?

Almi erbjuder flera typer av företagslån, och kan också hjälpa till med rådgivning så att du ansöker om det eller de lån som passar bäst för din situation. Förutom det klassiska företagslånet från Almi finns många olika speciallån för företag, till exempel Almis mikrolån (mindre än det vanliga företagslånet), Almis innovationslån, Almis tillväxtlån, Almis brygglån (för att klara av temporära svårigheter i kassaflödet) och Almis exportlån.

Om du är intresserad av att eventuellt låna pengar från Almi rekommenderar vi att du tar del av deras rådgivning, eftersom ditt företag har större sannolikhet att få en låneansökan beviljad om du väljer att ansöka om den mest lämpliga typen av lån samt har tagit del av Almis information om vad lånet är avsett för och hur man bäst formulerar sin ansökan.

Viktigt att tänka på

 • Du kan oftast inte låna hela det belopp du behöver från Almi, utan behöver också ordna annan finansiering. Det är vanligt att ett lån från Almi kombineras med eget sparkapital (företagets eller näringsidkarens), ett företagslån från en bank, leverantörskrediter, med mera.
 • En grundtanke är att Almi inte ska direktkonkurera med privata långtagare, till exempel banker. Därför sätts räntan på Almis lån vanligen något högre än vad det privata näringslivet tar ut för ett motsvarande lån.
 • Almis klassiska företagslån är inte ett blancolån, utan det krävs säkerhet i bolaget. Det är också vanligt att Almi utöver detta även kräver ett borgensåttagande.
 • De är ovanligt att Almi godkänner en längre återbetalningstid än 5 år. De flesta av deras lån ska återbetalas inom 3-5 år.

Om Almi

 • Almi Företagspartner Aktiebolag är ett statligt ägt bolag som grundades år 1994.
 • Almi Företagspartner Aktiebolag är moderbolag för 16 regionala dotterbolag runt om i Sverige. Moderbolaget äger 51% av vart och ett av de 16 regionala dotterbolaget, medan de övriga 49% ägs av regionala ägare, såsom landsting och regionförbund.
 • Almi Företagspartner Aktiebolag äger riskkapitalbolaget Almi Invest AB.

Frågor och svar om företagshypotek

Vad är hypotek?

För att förstå vad företagshypotek är behöver vi börja med att ta en titt på vad som menas med hypotek. Hypotek är kort för ”hypotekarisk pant”, vilket är en form av pant där man sätter något som säkerhet för ett lån utan att lämna över säkerheten till panthavaren (långivaren). Om du går till pantbanken och belånar dina guldörhängen måste du lämna över dem till pantbanken som förvarar dem under lånetiden, men om du däremot går till banken och vill låna pengar till att köpa en fastighet så skulle de inte riktigt fungera att lämna över fastigheten till banken medan du betalar av på lånet. Därför kommer du i det senare fallet att begagna dig av fastigheten som hypotekarisk pant för lånet. I det fallet kommer panten att representeras av ett pantbrev i fastigheten.

Ett lån som har en hypotekarisk pant som säkerhet kallas för hypotekslån. Exempel på vanliga former av hypotekslån är fastighetshypotek, skeppshypotek, luftskeppshypotek och företagshypotek.

För att hypotekariska panter som vara något som långivare litar på krävs att landet har ett välfungerande register över den typen av tillgångar, så att information om pantbrev kan antecknas. I Sverige finns till exempel fastighetsregister, fartygsregister, luftfartygsregister och bolagsregister.

Vad är företagshypotek och företagshypotekslån?

Så, vad menas då med företagshypotek och företagshypotekslån? I korthet innebär det att man ställer ett företag som säkerhet för ett lån utan att lämna över företaget till långivaren.

Företagshypotek regleras numera av Lag (2008:990) om företagshypotek, men själva konceptet är betydligt äldre.

En näringsidkare som vill upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet har rätt att få inskrivning av ett visst belopp i verksamheten. Detta kallas företagsinteckning, och bevis om inteckningen kallas företagsinteckningsbrev.

Ett företagsinteckningsbrev utfärdas antingen i skriftlig form (och kallas då skriftligt företagsinteckningsbrev) eller genom registrering i inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister (ch kallas då elektroniskt företagsinteckningsbrev).

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev överlämnas fysiskt till långivaren som säkerhet för lånet. Med ett elektroniskt företagsinteckningsbrev låter man istället långivaren registeras som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

Vilken typ av egendom kan omfattas av företagshypotek?

Det är bara lös egendom som kan omfattas av företagshypotek, fastigheter kan alltså inte omfattas.

Vidare finns andra begränsingar för vad som kan omfattas, så det är viktigt att man kontrollerar detta i förväg så att man vet vad som gäller. Till exempel kan företagshypotek inte omfatta kassamedel, bankmedel, aktier, eller andra finansiella instrument avsedda för allmän omsättning.

Vad finns det för alterntativ till vanliga företagslån för att finansiera ett företag?

Klassiska företagslån är inte den enda möjligheten att ordna finansieringen för ett företag, oavsett om det rör sig om uppstartsfas eller senare behov av kapital. De flesta företag använder sig av en kombination av lösningar istället för att helt förlita sig på en enda. Att hitta rätt kombination av finansieringslösningar och få till proportionerna rätt är något som man som näringsidkare definitivt bör läga tid och energi på, eftersom det kan ha en oerhört stor betydelse för hur det går för företaget framöver.

Här nedanför kommer vi att ta en titt på några olika lösningar för att få ihop de pengar som behövs i företaget.

Ägaren satsar eget kapital

Att satsa eget kapital är ofta ett grundkrav för att man ska lyckas få annan företagsfinansering. Varför ska en långivare lita på din affärsidé och riskera sina pengar, om du inte själv är villig att göra det samma.

Detta kan förstås innebär problem för den som vill starta ett företag och inte har tillräckligt med pengar att satsa. Vissa löser det genom att inte ta ut någon lön under uppstartsfasen, vilket innebär att företaget behöver mindre kapital. Det är vanligt att starta företag på fritiden parallellt med sitt vanliga jobb, så att man har sin egen försörjning ordnad under uppstartsfasen. Om möjligheten finns kan man sedan trappa ned gradvis, till exempel genom att gå ned till deltid på sitt lönejobb eller ha ett extrajobb som drar in pengar medan man bygger upp sitt företag. Om detta är en rimlig lösning eller ej beror givetvis på en mängd faktorer.

Att ta in riskkapital

Att ta in riskkapital innebär att du låter en eller flera investerare investera i ditt företag. De riskerar sina pengar, eftersom de tror att företaget kommer att gå med vinst och ge dem en avkastning framöver. Både nystartade företag och etablerade företag kan gynnas av att ta in riskkapital.

Den normala lösningen är att riskkapitalisterna köper en del av aktierna i aktiebolaget. Företaget får ett tillskott av pengar, samtidigt som investerarna blir delägare i aktiebolaget. Det är ovanligt att riskkapitalister investerar i verksamheter som inte är aktiebolag, så om du vill ha möjlighet att bjuda in riskkapitalister är detta den företagsform som rekommenderas.

Riskkapitalister ställer ofta krav för att investera, till exempel kan de kräva att få en plats i styrelsen. I många fall är detta inte ”ett nödvändigt ont” utan tvärt om gynnsamt för den som vill se sitt företag växa, eftersom en riskkapitalist som engagerar sig i verksamheten kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter, kontaktnät, med mera.

Riskkapitalister går ofta in projekt med en begränsad tidshorisont, och planerar till exempel för att kunna sälja av sin aktiepost inom 3-5 år.

Vad är såddkapital?

Såddkapital (från engelskans seed capital) är riskkapital som satsas i ett mycket tidigt skede under uppstartsfasen av ett företag, oftan innan verksamheten har kommit igång. Såddkapital kan till exempel vara nödvändigt för att en uppfinnare ska få råd att ta fram en bättre prototyp av sin uppfinning, som sedan kan användas för att övertyga fler investerare i ett senare skede, få ett vanligt företagslån beviljat, osv.

Vad är affärsänglar?

Affärsänglar kan sägas vara en typ av riskkapitalister, men i den praktiska verkligheten skiljer man ofta på termerna och ser finansiering från affärsänglar som ett komplement till det typiska riskkapitalet.

Den klassiska affärsängeln är någon som går in med kapital på ett tidigt skede och ofta också engagerar sig mycket i det nya företaget. Det förekommer också att affärsänglar dyker upp i ett senare skede av ett företags livscykel, till exempel när det krävs en nyinvestering för att ändra inriktning på en befintlig verksamhet.

Många (men inte alla) affärsänglar är privatpersoner som satsar sina egna pengar snarare än riskkapitalbolag. Det är vanligt att affärsänglar investerar mindre belopp än det genomsnittliga riskkapitalbolaget gör, och kommer in som den första utomstående investeraren för att hjälpa en affärsidé att bli verklighet.

Precis som en riskkapitalist kan en affärsängel bidra med mer än bara kapital, genom att ta plats och styrelsen och bidra med sina kunskaper, erfarenheter, kontakter, etcetera. Affärsänglar har ofta egna gedigna erfarenheter av att starta och driva företag, och investerar ofta i branscher de själva är eller har varit aktiva i.

Företagslån och andra former av finansiering från det offentliga

I Sverige finns många olika vägar att få offentlig finansiering av ett företag, men det kan vara lite snårigt att hitta rätt eftersom lösningarna är fördelade över många olika offentliga verksamheter och har mycket olika inriktningar och kravspecfikationer. Hur stöden är utformade varierar också, allt från företagslån till bidrag och skattereduktioner.

Den goda nyheten är att offentliga verksamheter som ska stödja affärslivet i Sverige också ägnar sig åt kostnadsfri rådgivning, så du kan kontakta dem kostnadsfritt för att få veta om det finns någon lösning som skulle passa just din verksamhet.

Här är bara några exempel på tillgängliga möjligheter:

 • EIF är en EU-myndighet som bland annat stöder EU:s små och medelstora företag genom att förbättra möjligheten för dem att ta företagslån. Tack vare en garanti från EIF finns i Sverige numera Uppstartslånet (för nyföretagare) och Lilla Företagslånet (för befintliga företag). För mer information, kontakta NYFÖRETAGARCENTRUM.
 • ALMI erbjuder olika typer av företagslån och är verksamma i hela Sverige.
 • Kontakta ARBETSFÖRMEDLINGEN för information om bidrag för start av näringsverksamhet. Du ska vara arbetssökande eller riskera att bli arbetslös, eller uppfylla undantagsregeln för stöd till glesbygden. Särskilt stöd finns också tillgängligt för dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsvariation.
 • JORDBRUKSVERKET betalar ut ett startstöd (bidrag) för att göra det enklare för unga att starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
 • Om du behöver stöd (bidrag / lån / annat stöd) för att genomföra produktutveckling / innovation / företagsutveckling / tillväxtfrämjande åtgärder så beror dina möjligheter mycket på vilken nisch du är verksam inom, var i landet du är verksam och vad produkten kan åstadkomma.Exempel: Energimyndigheten erbjuder finansiering av sådant som har potential att påtagligt bidra till energieffektiviseringen eller omställningen av energisystemet. Nordiskt klimatinitiativ (NCF) finansierar projekt som kan bidra till ett bättre klimat och mindre fattigdom i låginkomstländer. Tillväxtverket betalar ut ett regionalt bidrag för företagsutveckling  i glesbygd och landsbygd i Sverige. Jordbruksverket erbjuder projekt- och företagsstöd inom havs- och fiskeriprogrammet. Länsstyrelser och regioner ger särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen. Tillväxtverket ger transportbidrag till företag som förädlar produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.

Oavanståden punkter är bara några exempel – det finns mycket, mycket mer därute.

Tips! Kontakta EU SME Support om du vill anöska om finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa, Eurostars samt från Innovationsfonden. EU SME hjälper dig gratis att få din ansökan korrekt.

Leverantörskrediter

Det finns leverantörer som erbjuder sina klienter så kallade leverantörskrediter. Detta innebär i korthet att ditt företag köper varor och tjänster på kredit, och betalar senare. Leverantörskrediter är vanligen räntefria, men detta är en punkt man alltid bör dubbelkolla innan man ingår avtal.

Den vanligaste lösningen för leverantörskrediter i Sverige är att sätta betalningstiden till innevarande månad + 30 dagar. Det innebär att resten av innevarande månad plus 30 dagar förflyter mellan leveransdatum och betalningsdatum. En bonus med denna lösning är att man kan få alla sina fakturor för den innevarande månaden samlade på en faktura och bara ha ett betalningsdatum att hålla ordning på.

För ett företag kan leverantörskrediter vara ett gynnsamt alternativ till en vanlig kontokredit för att hantera kassaflödets toppar och dalar bättre. Man kan få de varor och tjänster man behöver för sin verksamhet, använda dem för att tillverka, sälja och tjäna pengar, och därefter betala leverantören. En snickare kan till exempel få trä levererat, tillverka och få betalt av kunden för nya köksskåp, och därefter betala träleverantören.

Ibland går det att förhandla sig till en längre leverantörskredit, till exempel sex månaders eller tolv månaders leverantörskredit.

Crowdfunding

Crowdfunding har blivit populärt på senare år eftersom det blivit så pass enkelt och billigt att nå ut till potentiella kunder på internet. Crowdfunding är inte bara en metod för att få in kapital, utan används ofta också som marknadsföringskanal, för att testa marknadens intresse för en produkt och för att sälja produkter i förväg, innan de är redo att levereras.

I korthet innebär klassisk crowdfunding att en stor grupp individer alla hjälper till att finansiera ett projekt, istället för att man får ett stort företagslån från en enda bank eller en stor investering från en enda riskkapitalist.

Det har blivit brukligt att företags crowdfunding utformas som en typ av försäljning i förväg. Intresserade individer som gillar den produkt företaget vill framställa bokar och betalar i förväg, och om tillräckligt mycket pengar kommer in totalt kan företaget använda dem för att se till att produkten blir verklighet.

De exakta detaljerna kring crowdfunding kan varierar rejält mellan olika projekt, så det är viktigt att lusläsa villkoren, och som företagare är det viktigt att man är tydlig med vad det är man ber om och vad man kommer att ge i utbyte och under vilka villkor. I vissa fall av crowdfunding rör det sig om rena donationer, i andra om tidig beställning av en produkt, och så finns det många exempel på crowdfunding som blandar och kombinerar de två på olika vis.

Viktigt: Beroende på parametrarna för crowdfundingen kan distans- och hemförsäljninglagen bli tillämplig, eftersom den gäller även för sådant som säljs i förskott på distans. Att hålla kolla på denna punkt är viktig för dig som företagare, eftersom den lagen bland annat ställer krav på vilken information som ska lämnas innan efter avtalet har ingåtts.