Kapitalförsäkring för företag

En företagsägd kapitalförsäkring är en av flera möjliga lösningar för ett aktiebolag som vill investera en del av sitt överskott i värdepapper. Företag och andra juridiska personer kan inte ha ett ISK, så det som står till buds är framförallt värdepappersdepå, värdepapperskonto och kapitalförsäkringar.

Kortfattad info om företagsägda kapitalförsäkringar

 • Ett aktiebolag kan använda sig av en eller flera kapitalförsäkringar för att handla med värdepapper, till exempel aktier, fonder och aktieindexobligationer.
 • Även om det kallas för kapitalförsäkring räknas det skattemässigt som en sparform.
 • Innan man skaffar en kapitalförsäkring är det viktigt att sätta sig in i reglerna kring bindningstid.
 • Kapitalförsäkringar schablonbeskattas enligt särskilda regler, och de värdepapper ditt aktiebolag köper, säljer och äger i en kapitalförsäkring beskattas alltså inte på samma vis som om de legat i ett värdepapperskonto.
 • Genom att handla med värdepapper i en kapitalförsäkring slipper man deklarerera varje försäljning. På så vis påminner det om att ha ett ISK.
 • Ditt aktiebolag behöver inte deklarera de köp och försäljningar som sker inom kapitalförsäkringen.
 • Med en kapitalförsäkring betalar innehavaren varken vinstskatt (realiserade vinster vid försäljning) eller fondskatt. Istället betalas en särskild kapitalförsäkringsskatt som kallas avkastningsskatt.
 • Det går att välja en kapitalförsäkringslösning som ger en hög grad av flexibilitet vad gäller när man gör insättningar, hur ofta och hur stora. Du behöver alltså inte binda upp ditt aktiebolag till att sätta in ett visst belopp varje månad om du inte vill. Det går också bra att göra en enda insättning, om man till exempel har överskottslikviditet som man önskar investera för framtiden.

Beskattning

Med en kapitalförsäkring beskattas man på innehavet, inte på realiserade vinster. Att man inte beskattas på realiserade vinster innebär också att man inte kan dra av förluster. I skrivande stund är den årliga schablonskatten på kapitalförsäkringar 0,38%, men detta är en punkt man bör dubbelkolla på Skatteverkets sajt innan man fattar några beslut eftersom det kan ändra sig.

Den skatt som innehavaren betalar på sin kapitalförsäkring kallas för avkastningsskatt.

Ska mitt aktiebolag betala bolagsskatt på avkastningen från kapitalförsäkringen?

Nej, med en kapitalförsäkring betalar aktiebolaget inte bolagsskatt på avkastningen. Däremot kommer aktiebolaget att betala en avgift till försäkringsbolaget under året, och den avgiften täcker bland annat avkastningsskatten – som försäkringsbolaget betalar in till Skatteverket åt aktiebolaget.

Skattar mitt aktiebolag på pengarna när de betalas ut?

Nej, när ditt aktiebolag tar ut pengar från sin kapitaförsäkring är de redan skattade och klara.

Kostnader

Det finns många olika finansiella aktörer som erbjuder kapitalförsäkringar och det kan löna sig att vara petig eftersom de erbjuder olika villkor, inklusive olika kostnader. Vissa kapitalförsäkringar innebär till exempel att ditt aktiebolag måste betala en typ av försäkringsavgift som även kallas kapitalavgift eller skalavgift.

Kostnaderna för själva kapitalförsäkringen är viktiga att ta hänsyn till när du räknar på om du vill att ditt aktiebolag ska köpa en kapitalförsäkring eller använda sig av vp-konto eller vp-depå istället.

Hur aktiv vill du vara?

Numera är det inte ovanligt att banker och andra finansiella institutioner som tillhandahåller kapitalförsäkringar erbjuder flera olika typer för att passa olika behov. Du kan till exempel välja om du vill att förvaltare ska sköta investeringar åt dig, eller om du själv vill vara mer aktiv när det gäller placeringsbesluten.

Om du inte vill vara särskilt aktiv brukar en klassisk kapitalförsäkring passa bäst. Den som vill vara mer aktiv kan med fördel istället välja en fondförsäkring eller depåförsäkring. En fondförsäkring är inriktad på fonder, medan en depåförsäkring är bredare och passar om man vill kunna köpa och sälja mer än bara fondandelar.

Utbetalning

När det gäller utbetalning från kapitalförsäkringen så brukar tillhandahållarna vara flexibla och erbjuda flera olika lösningar, men som alltid är det bra att kolla upp i förväg så att man vad vad som gäller hos den aktör man är intresserad av att ha en kapitalförsäkring hos.

Exempel på vanliga utbetalningsmodeller:

 • Varje månad
 • En gång per kvartal
 • En gång varje halvår
 • En gång per år
 • Att ta ut hela beloppet vid ett tillfälle

Som nämnts ovan är det viktigt att sätta sig in i reglerna kring bindningstid innan man skaffar en kapitalförsäkring. Vad händer om ditt aktiebolag behöver ta ut pengar ur kapitalförsäkringen innan bindningstiden är över? Att veta vilka regler och straffavgifter som gäller är viktigt när man jämför olika kapitalförsäkringar.