6 anledningar att sälja fakturor

1.) Sälj istället för att låna

För att hantera att det tar tid att få fakturor betalda, och att vissa kunder inte betalar i tid, är det vanligt att företag har en kontokredit eller liknande som de snabbt kan låna pengar från för att täcka de behov som uppstår under väntetiden.

Att istället omedelbart sälja sina fakturor till ett factoringbolag kan minska behovet av att använda den här typen av kredit. Istället för att företaget lånar pengar från banken och betalar ränta på beloppet, säljer företaget en tillgång de har (fordran på kunden) och får betalt direkt.

Dels slipper man betala ränta, dels slipper man öka på sin total skuldkvot. För många företagare känns det mycket tryggare att sälja fakturan och ha det avklarat, än att använda sin kontokredit och sedan riskera att stå där med både en dyr kredit att återbetala och en obetald faktura om kunden drar ut på tiden.

En annan fördel med att sälja sina fakturor istället för att låna är att man kan göra det även om man är ett litet företag i uppstartsfasen som inte har så mycket bokföringshistoria att visa upp för potentiella långivare. Att snabbt ordna med ett lån för att få fram extra rörelsekapital i en sådan situation kan vara knepigt, och ofta får man inte särskilt bra villkor för lånet eftersom långivaren anser det vara ett extra riskfyllt lån. Fakturor kan man däremot snabbt sälja till ett factoringbolag oavsett hur kort tid man hunnit vara verksam.

2.) Säkerställ att det alltid finns kontanter för betalning av skatter, löner och fakturor i slutet av varje månad

Även ett företag som går bra kan drabbas av problem om kunderna inte betalar sina fakturor i tid, eller om man av konkurrensskäl tvingas erbjuda långa betalningstider. Att sälja sina fakturor till ett factoringbolag är en smidig lösning för att säkerställa att det alltid finns kontanter sittandes i företagskontot när det drar ihop sig mot slutat av månaden och skatter, löner och företagets egna månatliga kostnader ska betalas.

Viktigt: När du väljer factoringbolag för ditt företag, kontrollera noga om de tar över kreditrisken eller inte. Det finns olika lösningar för detta, så det gäller att hålla koll.

3.) Säkerställ att företaget har likvida medel för underhåll, fortbildning med mera

Oavsett vilken typ av verksamhet du driver så finns det förmodligen en gedigen lista av kontinuerliga behov att ta hand om som kostar pengar. Ett företag behöver inte bara göra några få stora nyinvesteringar då och då, utan för att fortsätta leverera på en hög nivå krävs en myriad olika åtgärder i vardagslunken, såsom underhåll av maskiner, fortbildning av personal, att hålla sig i takt med den tekniska utvecklingen, och många andra punkter.

När det blir problem med kassaflödet på grund av att kunder inte betalar fakturor i tid kan detta ställa till problem för detta kontinuerliga underhållsarbete, och särskilt småföretagare kan tajta marginaler kan tvingas trolla med knäna för att vaska fram likvida medel. Bara det som är absolut nödvändigt kan genomföras, och många åtgärder som skulle kunna förbättra verksamheten får skjutas på framtiden.

Genom att istället sälja fakturor slipper man den här typen av flaskhalsar. Som företagare kan man tryggt se på hur pengarna snabbt kommer in på kontot, och man kan med lugn hand planera och genomföra de underhållsåtgärder man valt och veta att man kommer att kunna betala för dem.

Som nämnts ovan är det viktigt att välja factoringbolag med omsorg om man vill ha en lösning där factoringbolaget faktiskt tar över kreditrisken.

4.) Bli ett mer attraktivt företag genom att erbjuda kunderna längre betaltider

Det finns företag som måste kräva korta betaltider av sina kunder eftersom de inte klarar av att ligga ute med pengarna. Detta kan bli en nackdel i konkurrensen gentemot andra aktörer, eftersom kunder – som kanske själva också kämpar med kassaflödesfrågor – kan välja att köpa sina varor och tjänster där de kan erbjudas längre leverantörskrediter.

Genom att sälja fakturor kan man ge sina kunder ett bättre erbjudande på den här punkten och därmed stå sig bättre i konkurrensen. Det finns idag gott om factoringbolag på den svenska marknaden som är villiga att köpa faktorur även om de har långa betalningstider. Om den här punkten är viktig för ditt företag, var noga med att kolla upp den extra när du väljer mellan de olika factoringbolagen.

5.) Fokusera på kärnverksamheten

Att administrera fakturor och se till att kunder betalar kan ta mycket tid och kraft i anspråk, två resurser som de flesta näringsidkare hellre lägger på själva kärnverksamheten. Genom att sälja fakturorna vidare till ett factoringbolag som tar över kreditrisken kan man slippa ifrån en stor bit av den typen av administration, vilket frigör resurser till kärnverksamheten.

Värt att nämna i sammanhanget är också att det numera finns factoringbolag på den svenska marknaden som erbjuder mycket smidiga bokföringslösningar, så att försäljningen av fakturor kan automatiseras till hög grad i bokföringsprogrammet istället för att bli ytterligare en krånglig punkt att administrera.

6.) Skapa en mer förutsägbar ekonomisk situation för företaget

Genom att sälja fakturor till ett factoringbolag som tar över kreditrisken kan man göra det enklare att planera ekonomin för företaget. Istället för att oroa sig över hur många olika kunder ska hantera sina respektive skyldigheter kan man skicka fakturorna till factoringbolaget och i förväg veta när pengarna kommer att dyka upp i företagskontot och vilka belopp det kommer att röra sig om. För många näringsidkare är detta en stor lättnad som drastiskt bidrar till att minska stressen. Dessutom blir det enklare att planera för verksamheten över lag. Har man till exempel funderingar kring att ansöka om ett större företagslån för att göra en signifikant nyinvestering vill man ju inte behöva oroa sig för att försenade inbetalningar från kunderna ska göra det svårt att klara av den månatliga räntan och amorteringen.