Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

Enskild näringsverksamhet är en företagsform man kan starta ensam. Medan det krävs att man investerar minst 25 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag finns inte något sådant krav för att starta en enskild näringsverksamhet, vilket är en av anledningarna till att formen är populär.

En nackdel med att bedriva verksamhet i form av enskild näringsverksamhet är att man inte skapar någon juridisk person, så gränsen mellan dig som privatperson och din näringsverksamhet blir oskarp. Eftersom det inte finns någon juridisk person som kan hållas ansvarig för till exempel skulder faller detta på den fysiska personen. Samtidigt har du skylldigheter att hålla verksamhetens ekonomi skild från din privatekonomi.

För att starta en enskild näringsverksamhet vänder du dig till Skatteverket. När verksamheten är registrerad hos Skatteverket kan du även välja att registrera den hos Bolagsverket, men för de flesta små verksamheter är detta inte obligatoriskt. För mer information, besök Bolagsverket.

Frågor och svar om enskild näringsverksamhet

Är en enskild näringsverksamhet en juridisk person?

Nej, en enskild näringsverksamhet är inte en juridisk person.

Har en enskild näringsverksamhet ett eget organisationsnummer?

Nej, eftersom den enskilda näringsverksamheten inte är en juridisk person tilldelas det inte något eget organisationsnummer. I situationer där organisationsnummer ska anges ska du ange ditt eget personnummer.

Måste en enskild näringsverksamhet lämna in årsbokslut till Skatteverket?

Nej, men du måste ändå upprätta ett årsbokslut för verksamheten och spara det. Årsbokslutet är avslutningen på den löpande bokföringen, och det ligger till grund för deklarationen.

För en liten enskild näringsverksamhet som inte når över vissa gränsvärden finns möjlighet att göra ett förenklat årsbokslut istället för ett vanligt årsbokslut. Mer information hittar du hos Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/bokforingochbokslut.4.58d555751259e4d661680006527.html?q=bokslut

Måste en enskild näringsverksamhet registreras hos Bolagsverket?

Endast en enskild näringsverksamhet som är stor nog för att nå upp till vissa gränsvärden och därmed klassas som större enskild näringsverksamhet måste registreras hos Bolagsverket.

Mer information om dessa gränsvärden hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/enskildnaringsidkare/startaenskildnaringsverksamhet/registreraenskildnaringsidkareellerinte.835.html

Måste en enskild näringsverksamhet ha en revisor?

Om verksamheten uppfyller kraven för att räknas som en större enskild näringsverksamhet krävs en kvalificerad revisor och denna ska anmälas till Bolagsverket. Övriga enskilda näringsverksamheter behöver inte ha någon revisor.

Måste en enskild näringsverksamhet skicka in en årsredovisning till Bolagsverket?

Om den enskilda näringsverksamhet räknas som ett större företag måste en årsredovisning skickas in till Bolagsverket varje år. För övriga enskilda näringsverksamheter finns inte något sådant krav.

Vem kan vara firmatecknare i en enskild verksamhet?

Det är bara du som kan vara firmatecknare i din enskilda verksamhet. Att vara firmatecknare innebär att man kan skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan. (Detta är ett exempel på en punkt där en enskild verksamhet skiljer sig från ett aktiebolag, för i ett aktiebolag kan man ha flera firmatecknare.)

Att det är bara du som kan vara firmtecknare i din enskilda verksamhet innebär dock inte att det är omöjligt att delegera. Det finns två olika lösningar om du vill delegera så att någon annan ska kunna skriva under i företagets namn med rättsligt binande verkan:

  • Om du ge någon en allmän delegering kan du ge denna person en så kallad prokura, vilken ska registreras hos Bolagsverket.
  • Om du vill ge någon en specifik delegering, till exempel för att sköta bankärenden, kan du använda en specifik blankett för detta. För bankärenden, kontakta banken för att få en blankett, för postärenden kontakta posten, osv. Fullmakten ska inte registreras hos Bolagsverket.