Starta enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform man kan starta ensam. Till skillnad från ett aktiebolag finns det inget krav på aktiekapital eller annan form av lagstadgad investering när man startar en enskild näringsverksamhet.

Två stora nackdelar med att driva verksamhet i form av enskild näringsverksamhet är att man inte skapar någon juridisk person och att gränsen mellan den enskilda näringsverksamheten och den fysiska personens privata ekonomi blir grumlig. Eftersom det inte finns någon juridisk person som kan ha skyldigheter faller dessa skyldigheter, till exempel för ekonomi och anställda, på den den fysiska person som driver den enskilda näringsverksamheten.

Hur man startar en enskild näringsverksamhet

Det är Skatteverket, inte Bolagsverket, du ska kontakta för att starta en enskild näringsverksamhet. Du startar egen näringsverksamhet genom att registrera den hos Skatteverket. Du kommer att behöva ansöka om F-skattesedel och anmäla dig för momsredovisning.

Vad kostar det att registrera en enskild näringsverksamhet hos Skatteverket?

Att registrera en enskild näringsverksamhet hos Skatteverket är gratis.

Man kan välja att därutöver också registrera verksamheten hos Bolagsverket

För att skydda företagsnamnet kan man välja att anmäla verksamheten till Bolagsverket. Om du har e-legitimation, till exempel mobilt BankID, kan du göra det direkt på sajten Verksamt.se. Om du inte kan eller vill använda den metoden, kontakta Bolagsverket så att de kan skicka dig en blankett istället.

När den enskilda näringsverksamheten är registrerad hos Bolagsverket kommer du att få ett registeringsbevis från Bolagsverket. Eftersom en enskild näringsverksamhet inte är en juridisk person får verksamheten inte något organisationsnummer.

Hur lång tid tar det mellan anmälan och registrering?

Hur lång handläggningstiden är hos Bolagsverket varierar beroende på omständigheterna, men om inga problem uppstår brukar den enskilda näringsverksamheten registreras inom tre veckor, och ofta går det snabbare än så.

Vad kostar det att registrera en enskild näringsverksamhet hos Bolagsverket?

I skrivande stund kostar det 1 200 kronor om man gör det via e-tjänsten och 1 500 kronor om man använder en traditionell blankett istället.

Vill man dessutom anmäla särskilt företagsnamn kostar det 1 000 kronor via e-tjänsten och 1 200 kronor med blankett.

Eftersom priser kan ändras bör man alltid dubbelkolla med Bolagsverket innan man fattar något beslut.

Särkilda krav på registrering hos Bolagsverket för vissa enskilda näringsverksamheter

Vissa större enskilda näringsidkare måste registrera den enskilda näringsverksamheten hos Bolagsverket. Mer information om detta hittar du hos Bolagsverket.

https://bolagsverket.se/foretag/enskildnaringsidkare/startaenskildnaringsverksamhet/registreraenskildnaringsidkareellerinte.835.html

Till exempel måste en enskild näringsverksamhet registreras hos Bolagsverket om den uppfyller minst två av dessa tre punkter för bägge av de två senaste räkenskapsåren:


  • Verksamheten har (i medeltal) fler än 50 anställda

  • Verksamhetens nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor

  • Verksamhetens balansomslutning överstiger 40 miljoner kronor

En annan situation där det kan bli nödvändigt att registrera verksamheten hos Bolagsverket är om verksamheten bara får bedrivas med särskilt tillstånd och tillståndsgivaren kräver att verksamheten är registrerad hos Bolagsverket för att utfärda ett sådant tillstånd.

Det förekommer också att offentliga upphandlingar inte är öppna för enskilda näringsverksamheter som inte är registrerade hos Bolagsverket.

Företagsnamnet

Det är inte obligatoriskt att registrera ett företagsnamn hos Bolagsverket för din enskilda näringsverksamhet, men många väljer att göra det för att få namnet skyddat.

När din enskilda näringsverksamhet har blivit registrerad hos Skatteverket har namnskydd inträtt för ditt för- och efternamn. Om du utöver detta vill verka under ett företagsnamn och ha det skyddat kan du registrera företagsnamnet hos Bolagsverket. Företagsnamnet blir endast skyddat i det län där den enskilda näringsverksamheten är registrerad. Det uppstår alltså inte något riksomfattande skydd.

Övrigt

Att driva enskild verksamhet handlar om mer än att bara starta verksamheten. Innan du sätter igång, säkerställt att du vet vad som gäller för tillexempel anmälan som arbetsgivare hos Skatteverket. Du kan också behöva särskilda tillstånd för verksamheten beroende på dess art, till exempel tillstånd som rör livsmedelshantering eller annordning av evenemang. Se även registret mot penningtvätt.