Starta kommanditbolag

Ett kommanditbolag påminner om ett handelsbolag, men minst en av delägarna är kommanditdelägare och minst en av delägarna är komplementär. Komplementären har ett obegränsad ansvar för kommanditbolagets skulder och skyldigheter, precis som en delägare i ett handelsbolag. Kommanditdelägaren har ett mycket mer begränsat ansvar: kommanditdelägaren gör en kapitalinsats i kommanditbolaget och riskerar endast att förlora detta belopp.

Både kommanditdelägaren och komplementären är alltså bolagsmän i kommanditbolaget, men komplementären tar en mycket större risk.

Viktigt: Om du går in som ny komplementär i ett befintligt kommanditbolag blir du ansvarig för alla skulder och skyldigheter, även sådana som uppkommit innan du blev registrerad som komplementär.

Kan jag starta ett kommanditbolag ensam?

Nej, ett kommanditbolag startas av minst en kommanditdelägare och minst en komplementär.

Krävs det något visst startkapital för att starta ett kommanditbolag?

Nej, det krävs inte något visst fast startkapital för att starta ett kommanditbolag. Detta är en viktig skillnad mellan kommanditbolag och aktiebolag. Kommanditdelägaren kommer att gå in med ett kapital, men det finns inte något krav på hur stor den investeringen ska vara.

Hur man startar ett kommanditbolag

Steg 1: Bolagsmännen ingår avtal med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Både muntliga och skriftliga avtal är giltiga, men ett skriftligt avtal gör det enklare att i efterhand visa vad som avtalats. Om avtalet är skrifltigt ska det skrivas under av samtliga bolagsmän.

Steg 2: Bolagsmännen anmäler företaget till Bolagsverket. (Avtalet om att gemensamt driva näringsverksamhet ska inte skickas in.)

Steg 3: Bolagsverket registrerar företaget och utfärdar ett registreringsbevis. (Eller begär in komplementerande uppgifter, och registrerar företaget när de har inkommit.) I och med registreringen får kommanditbolagets ett organisationsnummer och blir en juridisk perosn. Företagsnamnet får skydd i det län där företaget är registrerat.

Steg 4: Verklig huvudman ska anmälas inom fyra veckor. Mer information om vad detta innebär hittar du hos Bolagsverket. https://bolagsverket.se/foretag/kommanditbolag/omverklighuvudmanikommanditbolag.947.html

Företagets namn

Vid registeringen blir företagets namn automatiskt skyddat i länet där kommanditbolaget registreras. Om ni vill att namnet ska vara skyddat även i andra län kostar det extra; man betalar en fast avgift per län.